Standaarden en Normen

Standaarden en normen als basis van een goede netwerkbekabeling

Internationale standaarden en normen zijn een belangrijke reden dat onze netwerken goed functioneren. Maar ook dat we nauwelijks nog hoeven na te denken over welke apparatuur we op dit netwerk kunnen aansluiten. In navolging van veel interfaces zijn ook bekabelingssystemen gestandaardiseerd. Internationaal zijn duidelijke afspraken gemaakt over waar de systemen aan moeten voldoen. Dat klinkt eenvoudig, maar alleen al op databekabeling zijn enorm veel standaarden en normen van toepassing, zoals de ISO/IEC 11801, ISO/IEC 14763-3:2014 (testen van glasvezelbekabeling), IEC 61300-3-35 (inspecteren en reinigen van glasvezelconnectoren), CENELEC EN 50173, CENELEC EN 50174 en de Amerikaanse TIA-standaarden.

Goed interpreteren en installeren

De EN 50173 en EN 50174 zijn bijzonder belangrijke standaarden voor het ontwerpen en installeren van netwerkbekabelingssystemen. Waar de EN 50173 het ontwerp van netwerkbekabelingssystemen in diverse omgevingen (kantooromgevingen, procesomgevingen of datacenters) omvat, beschrijft de EN 50174 alle voorwaarden voor de correcte montage hiervan. Voor iedereen die werkt met netwerkbekabeling is kennis van deze standaarden van groot belang. Bijvoorbeeld voor het juist interpreteren van teksten in bestekken en Programma’s van Eisen, maar ook voor het correct installeren ervan.

De cursussen zijn geschikt voor (aankomende) ontwerpers, calculators, adviseurs, projectbegeleiders en monteurs van zowel twisted-pairbekabeling als glasvezelbekabeling. Omdat standaarden en normen ongeveer om de vijf jaar worden herzien, adviseren wij om minimaal eens in de vijf jaar een (opfris)cursus bij ons te komen volgen.

Tijdens onze cursussen Netwerkbekabeling | ontwerp volgens EN 50173-1 en 2 en Netwerkbekabeling | installatie volgens EN 50174-1 en 2 maak je op een toegankelijke manier kennis met deze belangrijke standaarden voor netwerkbekabeling.

Hierbij staan we uitgebreid stil bij waar en wanneer in het bouwproces welke standaarden van toepassing zijn. Ook worden termen en afkortingen toegelicht, wordt de relatie met andere relevante standaarden behandeld en leer je de structuur en inhoud van de EN 50173 en EN 50174 kennen.

Bovendien besteden we aandacht aan de Europese Construction Products Regulation (CPR) verordening, waar ook de netwerkbekabeling deel van uitmaakt. Belangrijk onderdeel van deze verordening zijn met name de Euroklassen van kabels, die eisen stellen aan de maximale brandvoortplanting, warmteafgifte, rookontwikkeling, brandende vallende deeltjes en corrosiviteit/zuurgraad van de bij brand vrijkomende gassen.

KCO 0540

Netwerkbekabeling | ontwerp volgens EN50173-1 en EN50173-2

KCO 0550

Netwerkbekabeling | installatie volgens EN50174-1 en EN50174-2

Informatie aanvragen
Kannegieter College